Tärkeät luvut

Työnantajan maksut v. 2023

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
– maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias
– kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,53
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu (sisältää myös työntekijän maksut)26,20
Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu ilman
hoitokustannusosaa (sisältää myös työntekijän maksut)
– sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai
palkkasumma on vähintään 9348 €/6kk
Tyel-perusmaksuun lisätään 1.1.2023 alkaen hoitomaksu.
Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys sekä
alennukset. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna
2021 on ollut vähintään 2197500 euroa, vakuutusmaksuun
vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu
ja maksutappio-osan alennus. Lopullinen maksu vaihtelee
eläkeyhtiöittäin. (* + hoitomaksu vähennettynä
asiakashyvityksillä ja muilla
oikaisuerillä)
25,30*
Työttömyysvakuutusmaksu
– 2 251 500 euron palkkasummaan asti0,52
– 2 251 500 euron ylittävän palkkasumman osalta2,06
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,52
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin.
* Maksuun vaikuttavat palkat sekä
työn riski. Lisätietoja saa omasta
tapaturmavakuutusyhtiöstä.
*
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin0,06

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v.2023

Verotusarvoja
Verovapaat matkakustannuksten korvaukset
– Kilometrikorvaus (€/km)0,53
– Kokopäiväraha48,00
– Osapäiväraha22,00
– Ateriakorvaus12,00
– Yömatkaraha15,00
Luontoisetuarvoja
Ravintoedun verotusarvo8,00
Ateriakustannusten vähimmäismäärä
(= lounassetelin nimellisarvo enintään)
8,00
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 12,70 euroa9,52
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
– Kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä
aiheutuvat kustannukset
20,00
Ulosottopidätyksen suojaosuudet
Velallisen suojaosuus (€/päivä)30,75
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,99

Kelan etuuksia v. 2023

Sairausvakuutus ja perhevapaat
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)31,99
Äitiys, isyys ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)31,99
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5h / vko269,24
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30h / vko179,49
Osittainen hoitoraha103,84
Peruspäiväraha (työttömyysturva)37,21
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona ( = 21,5 x 34,5 )800,00

Työntekijät maksut v. 2023

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
jos työntekijä 17–52-vuotias7,15
jos työntekijä 53–62-vuotias8,65
jos työntekijä 63–67-vuotias7,15
Työttömyysvakuutusmaksu
– peritään, jos työntekijä on 18-64 vuotias (syntymäpäivää seuraavan
kuukauden alusta)
1,50
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu0,75
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
– maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat
– ei peritä alle 15 703 euron vuosityötuloista
1,36
Yrittäjien päivärahamaksu
– korotus 0,23 %-yksikköä
– määrätään YEL-työtuloista, maksua ei peritä jos vuosityötulo alle 15 703 euroa
1,59
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,60

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen
raja-arvoja v.2023

TyEL-vakuutuksen raja-arvoja
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa65,26
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9348,00
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa
(Sama kuin takuueläkkeen määrä)
922,42
Työtuloa koskevia raja-arvoja
YEL-maksu
– Alle 53-vuotias ja yli 62-vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
– 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)8575,45
YEL-tyotulon yläraja (€ vuodessa)194 750,00
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa
( 1131,12 €/kk )
14088,00
Muita raja-arvoja€/vuosi
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1400,00
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1400,00