Tärkeät luvut

Työnantajan maksut v. 2024

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
– maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias
– kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,16
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu (sisältää myös työntekijän maksut)26,12
Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu ilman
hoitokustannusosaa (sisältää myös työntekijän maksut)
– sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai
palkkasumma on vähintään 9822 €/6kk
Tyel-perusmaksuun lisätään 1.1.2023 alkaen hoitomaksu.
Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys sekä
alennukset. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna
2021 on ollut vähintään 2197500 euroa, vakuutusmaksuun
vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu
ja maksutappio-osan alennus. Lopullinen maksu vaihtelee
eläkeyhtiöittäin. (* + hoitomaksu vähennettynä
asiakashyvityksillä ja muilla
oikaisuerillä)
25,12*
Työttömyysvakuutusmaksu
– 2 337 000 euron palkkasummaan asti0,27
– 2 337 000 euron ylittävän palkkasumman osalta1,09
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,27
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin.
* Maksuun vaikuttavat palkat sekä
työn riski. Lisätietoja saa omasta
tapaturmavakuutusyhtiöstä.
*
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin0,06

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v.2024

Verotusarvoja
Verovapaat matkakustannuksten korvaukset
– Kilometrikorvaus (€/km)0,57
– Kokopäiväraha51,00
– Osapäiväraha24,00
– Ateriakorvaus12,75
– Yömatkaraha16,00
Luontoisetuarvoja
Ravintoedun verotusarvo8,50
Ateriakustannusten vähimmäismäärä
(= lounassetelin nimellisarvo enintään)
8,50
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 13,50 euroa10,12
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
– Kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä
aiheutuvat kustannukset
20,00
Ulosottopidätyksen suojaosuudet
Velallisen suojaosuus (€/päivä)32,56
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 9,52

Kelan etuuksia v. 2024

Sairausvakuutus ja perhevapaat
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)31,99
Äitiys, isyys ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)31,99
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5h / vko269,24
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30h / vko179,49
Osittainen hoitoraha108,15
Peruspäiväraha (työttömyysturva)37,21
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona ( = 21,5 x 37,21 )800,00

Työntekijät maksut v. 2024

Työntekijän maksu %
Työntekijän työeläkemaksu
jos työntekijä 17–52-vuotias7,15
jos työntekijä 53–62-vuotias8,65
jos työntekijä 63–67-vuotias7,15
Työttömyysvakuutusmaksu
– peritään, jos työntekijä on 18-64 vuotias (syntymäpäivää seuraavan
kuukauden alusta)
0,79
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu0,43
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
– maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat
– ei peritä alle 15 703 euron vuosityötuloista
1,01
Yrittäjien päivärahamaksu
– korotus 0,23 %-yksikköä
– määrätään YEL-työtuloista, maksua ei peritä jos vuosityötulo alle
16 499 euroa
1,23
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,51

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen
raja-arvoja v.2024

TyEL-vakuutuksen raja-arvoja
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa68,57
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9822,00
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa
(Sama kuin takuueläkkeen määrä)
976,59
Työtuloa koskevia raja-arvoja
YEL-maksu
– Alle 53-vuotias ja yli 62-vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
– 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)9010,28
YEL-tyotulon yläraja (€ vuodessa)204 625,00
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa
( 1233,58 €/kk )
14 803,00
Muita raja-arvoja€/vuosi
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1500,00
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1500,00