Tärkeät luvut

Työnantajan maksut v. 2022

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
– maksetaan, jos työntekijä on 16–67-vuotias
– kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu (sisältää myös työntekijän maksut)25,85
TyEL-perusmaksu (sisältää myös työntekijän maksut)
– Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 vuonna 2020
– Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
– Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,85
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu (sisältää myös työntekijän maksut)24,85
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,40
Työttömyysvakuutusmaksu
– 2 197 500 euron palkkasummaan asti0,50
– 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta2,05
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,50
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,51
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,70
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin0,06

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v.2022

Verotusarvoja
Verovapaat matkakustannuksten korvaukset
– Kilometrikorvaus (€/km)0,46
– Käyttöetuauton kilometrikorvaus (€/km)0,10
– Kokopäiväraha45,00
– Osapäiväraha20,00
– Ateriakorvaus11,25
– Yömatkaraha13,00
– Rajanylitysraha18,00
Luontoisetuarvoja
Ravintoedun verotusarvo7,15
Ateriakustannusten vähimmäismäärä
(= lounassetelin nimellisarvo enintään)
7,15
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 11,30 euroa8,48
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
– Kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuvat kustannukset
20,00
Ulosottopidätyksen suojaosuudet
Velallisen suojaosuus (€/päivä)23,20
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,34

Kelan etuuksia v. 2022

Sairausvakuutus ja perhevapaat
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)29,67
Äitiys, isyys ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)29,67
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)29,67
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5h / vko249,70
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30h / vko166,46
Osittainen hoitoraha100,30
Peruspäiväraha (työttömyysturva)34,50
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona ( = 21,5 x 34,5 )741,75

Työntekijät maksut v. 2022

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
jos työntekijä 17–52-vuotias7,15
jos työntekijä 53–62-vuotias8,65
jos työntekijä 63–67-vuotias7,15
keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
– peritään ajalla 1.1.-31.7.2022, jos työntekijä 17–64-vuotias
– peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18-vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
1,50
Ns. osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu0,74
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
– maksuvelvollisia 16–67-vuotiaat
– vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista
1,18
Yrittäjien päivärahamaksu
– korotus 0,14 %-yksikköä
– määrätään YEL-työtuloista
1,32
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,53
Yhteensä
Kun kaikki maksut peritään ja maksetaan 10,36
Kun henkilö 53–62-vuotias 11,8611,86
Ns. minimipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
– kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa
– peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,71
Ns. minimipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
– kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa
– peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,53

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen
raja-arvoja v.2022

TyEL-vakuutuksen raja-arvoja
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa62,88
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9006,00
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa
(Sama kuin takuueläkkeen määrä)
855,48
Työtuloa koskevia raja-arvoja
YEL-maksu
– Alle 53-vuotias ja yli 62-vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
– 53–62-vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)8261,71
YEL-tyotulon yläraja (€ vuodessa)187625
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa
( 1131,12 €/kk )
13573
Muita raja-arvoja€/vuosi
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja1283
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja1300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa15210