Tärkeät luvut

Tärkeät luvut 2020 (2019)

Verottomat korvaukset


Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana
on tarjottu 2 ateriaa ja yli 6 tunnin aikana 1 ateria.


Korotukset ed.mainittuihin korvauksiin:

Luontoisedut


Auto- ja asuntoedun arvot on laskettava tapauskohtaisesti.

Sosiaalivakuutusmaksut