Tärkeät luvut 2019 (2018)

Verottomat korvaukset

 • Kokopäiväraha (matka yli 10 tuntia) 42,00 € (42,00 €) 
 • Osapäiväraha (matka yli 6 tuntia) 19,00 € (19,00 €) 
 • Ateriakorvaus 10,50 € (10,50 €)


Päivärahaa alennetaan 50 %, jos yli 10 tunnin matkan aikana
on tarjottu 2 ateriaa ja yli 6 tunnin aikana 1 ateria.

 • Kilometrikorvaus 0,43 €/km (0,42 €km)
 • Käyttöetuauton käytöstä 0,10 €/km (0,10 €km) 
 • Moottoripyörän käytöstä 0,33 €/km (0,32 €(km)


Korotukset ed.mainittuihin korvauksiin:

 • Henkilöiden kuljettaminen 0,03 €/km/hlö ( 0,03 €/km)
 • Perävaunun kuljettaminen 0,07 €/km (0,07 €/km)
 • Yli 80 kg painavien suurten esineiden kuljettaminen 0,03 €/km (0,03 €/km)

Luontoisedut

 • Puhelinetu 20,00 €/kk (20,00 €/kk)
 • Matkapuhelinetu (kattaa myös teksti- ja multimediaviestit) 20,00 €/kk  (20,00 €kk)
 • Ravintoetu (kun aterian kustannukset välillä 6,60-10,50 €) 6,60 €  (6,50 €)
 • Poikkeuksena mm. hotelli ja ravintola-alan henkilökunnan
  ravintoedun arvo 5,61 € (5,52 €) sekä sairaalan, koulun, päiväkodin tai 
  muun vastaavan laitoksen henkilökunnan ravintoedun arvo 4,95 € (4,87 €)


Auto- ja asuntoedun arvot on laskettava tapauskohtaisesti.

Sosiaalivakuutusmaksut

 • Tyel-maksu (sopimustyönantaja) 25,2 % (25,3 %), ikä 17-67-vuotiaat
  • Työntekijän osuus Tyel-maksusta
   • 17-52 v. 6,75 %
   • 53-62 v. 8,25 %
   • 63-67 v. 6,75 %
 • Tapaturmavakuutus, työn riskin mukaan 0,3-8,0 % (0,3 - 8,0)
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • työnantajan osuus 0,50 % (0,65 %), ikä 17-64-vuotiaat, ml. osaomistaja
  • palkansaajan osuus 1,50 % (1,90 %), ikä 17-64-vuotiaat
  • palkansaajan osuus, osaomistaja 0,78% (0,70 %)
  • Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0,77% (0,86 %), ikä 16-67-vuotiaat
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07 % ( 0,07 %)
 • Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2019